Kalite & Çevre

Kaliteyi bir temel felsefe olarak benimseyen BUET; müşteri memnuniyetini ön plana çıkartmayı, bunu yaparken de müşteri beklentilerini, hayvancılık yaşam döngüsünün her aşamasında karşılamayı ve aşmayı hedeflemektedir. 20 yılı aşkın deneyimiyle ve devrim niteliğindeki yatırımlarıyla BUET;  ürün ve hizmetlerinin kalitesini odak noktasında tutmaktadır.

Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarken, sürdürülebilir bir büyüme için BUET’ın temel amaçları aşağıdaki gibidir;

Hayvancılık sektörünün ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda AR-GE ve inovasyona dayalı çözümler sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak,

Ürün ve hizmet kalitemizle hayvancılık alanında pazarın her segmentinde tercih edilir, dinamik ve global bir şirket olmak,

Tüm çalışanların katılımı ile kalite yönetim sistemde sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda, tüm süreçlerimizin performansını uluslararası düzeyde rekabet edilebilecek seviyeye yükseltmek,

Hizmetlerimizi gerçekleştirirken ilgili tüm sektörel, ulusal ve uluslararası uygulanabilir şartları yerine getirerek, uygunluk yükümlülüklerine hassas bir şekilde uyum göstererek ve çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi ile çevre performansını arttırmak,

İnsan odaklı bir yaklaşımla, tüm çalışanlarımızın becerilerini tanımak, onları planlı eğitim faaliyetleri ile geliştirmek ve sorumluluklarını yerine getirmeleri için gereken kaynakları çalışanlara sağlamak,

Entegre yönetim sistemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli kaynakları temin etmek,

Atık üretimini minimize ederek çevresel kirliliği kaynağında önlemek; çevresel risklerimizin önlemlerini alarak farkındalığı sağlamak,

Ürün portföyümüzde yeni, teknolojik, gıda güvenliğine uygun, hijyen, çevre dostu ilaçlara yer vermek,

Süreçlerimizin tamamında sürdürülebilir kaynak kullanımı ile iklim değişikliğini göz önüne alarak biyo çeşitliliği ve ekosistemi korumak,

Bütün paydaşlarımızla çevrenin korunması konusunda işbirliği yaparak bilinçlendirmeyi arttırmak,


BUET ailesi olarak; faaliyetlerimizin her aşamasında ekip çalışması içinde,  bilgiyi paylaşarak, işimizi ve süreçlerimizi sürekli geliştirerek ortaklarımıza, topluma ve üreticilere katma değer yaratmak ana prensibimizdir.

BUET OLARAK;
    * Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak ve en iyi teknolojiyi kullanarak, çevreye verilebilecek olası kirlilik ve zararı en aza indirmeyi…
     * Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi ve çevre mevzuatına uymayı…
    * Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığı çalışmaları, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve toplum ile paylaşmayı…
     * Dahası, bu bilincin yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamayı…
     * Çevresel duyarlılığı artırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermeyi…
    * Çevre kirliliğini önlemek amacıyla kirletici atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapmayı…
     * Sürekli gelişen sistemiyle çevreyi koruyan ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetleri uygulayan bir şirket olmayı taahhüt etmektedir.