Shrole

Şarole sığır cinsi, Fransa menşeli bir bir sığır ırkıdır.Fransa'ya bağlı chrollas bölgesinin meşhur bir hayvanıdır.Et ırkı sığırlar arasında büyük bir üne sahiptir.
Şarole cinsi sığırların vücut rengi beyazımsı mermer rengindedir.Boynuz ve tırnakları beyazdır. Şarole sığırı çok sakin huylu ağır hayvanlardır.Bu sığırların bakım ve beslenmesi kolaydır. Şarole sığır ırkında yemden yararlanma yeteneği çok yüksektir.
Şarole besi sığırlarında kas özelliği çok gelişmiştir.Yüksek et verim kaliyetine sahiptirler.Sürü uyumu mükemmeldir.
Şarole inekler yavrularına çok düşkündür.Buzağıların beslenmesine büyük itina gösterirler. Şarole çinsi ineklerin süt verimleri yüksek değildir.
Şarole inekleri 1000kg, şarole boğa vee danalar 1500 kg.canlı ağırlığa ulaşabilmektedir.Seleksiyondan geçmiş şarolais sığırların  günlük çanlı ağırlık artışı 2kg. yaklaşmaktadır.
Dünyanın bir çok ülkesinde modern şarole inek çiftliklerinden yetiştiriciler iyi paralar kazanmaktadırlar.